Persoonlijk

Het hoort zo, hé? Op je LinkedIn-profiel schrijf je een tekst, een soort promo voor jezelf. Maar welke woorden kies je en wat wil je benadrukken? Ik ben er nog niet uit. Ik heb er nu staan: “Realistisch, betrouwbaar en onbevreesd. Originele en abstracte denker met een goed observatievermogen. Doorziet processen en gevoeligheden, zet een strategische lijn uit en komt tot oplossingen. Haalt inspiratie uit het oplossen van puzzels, het bijdragen aan positieve ontwikkelingen en het bij elkaar brengen van al dan niet strijdende partijen. Er zijn meer kansen dan bedreigingen, er is altijd ruimte voor verbetering. Herkent de kwaliteit bij anderen en brengt die naar boven”.

Trefwoorden zijn: verbinden, kennisdelen en wereldverbeteren. Zo concreet dus!

Maar er is meer te zeggen. Mijn bedrijf heb ik GO&C genoemd. Klinkt het een beetje?

O van overbruggen. Overbruggen van verschillen, van werelden en misschien ook wel van tijd.

C van combineren. Ik geloof niet zo in nieuwe dingen, maar wel dat je oplossingen en nieuwe wegen kunt vinden als je denkrichtingen, aanpakken en talenten kunt combineren.

Ik ben zoekende. Alle ruimte dus om nieuwe dingen te ontdekken!