Tag Archives: werkdruk

Meer energie door meer tijd

Ruim 60 procent van de tijd die raadsleden besteden aan lokale democratie gaat op aan vergaderen en stukken lezen, de zogenaamde bestuurlijke activiteiten. Dat blijkt uit het Nationaal Raadsledenonderzoek 2017. Ruim 30 procent van de tijd besteden ze aan volksvertegenwoordigende activiteiten, het zogenaamde in contact komen met inwoners en bedrijven, kortom: de wijken in, de […]

Read More

Uit het leven van een lid van de vertrouwenscommissie

Vertrouwelijke informatie delen normaal? WTF? Het raadslid las het artikel en sprong uit zijn vel uit boosheid. Recent zat hij in een vertrouwenscommissie. De commissaris van de Koning had hem en zijn collega’s streng toegesproken over het belang van geheimhouding. Hij had één voor één zijn woorden beklemtoond over aangifte doen bij schending. De griffier […]

Read More

Een brief aan jezelf

Ruim een jaar geleden al begon in mijn gemeente het “inwerkprogramma” van de nieuwe raad. Nog voor de verkiezingen waren er informatieavonden voor aspirant-raadsleden. Aan de orde kwamen wat basale zaken rond bestuur, besluitvorming en integriteit. Maar het allerbelangrijkste was dat het vooral leuk is om raadslid te zijn. Dat het gaat om wat je […]

Read More