Tag Archives: verbinding

De eik en het riet

Je komt ze niet zo veel meer tegen, professionals die heel principieel vasthouden aan hun standpunt of positie, soms met een verongelijkte vastberadenheid, waarvan ze ook zelf merkbaar last hebben. Flexibiliteit, anticipatievermogen, en omgevingssensitiviteit zijn tegenwoordig de gevraagde competenties. Rechtlijnigheid, onverzettelijkheid en strengheid, daar gaat de voorkeur niet naar uit. Of het een kwestie is […]

Read More

Afscheid

Steeds vaker kom ik op afscheidsrecepties. En nog vaker verzin ik smoesjes om er niet heen te hoeven. Vooral het afscheid van aanstaande pensionado’s dringt zich op in mijn agenda en mijn leven. Misschien is het de vergrijzing binnen mijn organisatie en werkkring. Misschien hangt het samen met mijn eigen leeftijd. Een naderend afscheid is […]

Read More