Tag Archives: samenwerking

De eik en het riet

Je komt ze niet zo veel meer tegen, professionals die heel principieel vasthouden aan hun standpunt of positie, soms met een verongelijkte vastberadenheid, waarvan ze ook zelf merkbaar last hebben. Flexibiliteit, anticipatievermogen, en omgevingssensitiviteit zijn tegenwoordig de gevraagde competenties. Rechtlijnigheid, onverzettelijkheid en strengheid, daar gaat de voorkeur niet naar uit. Of het een kwestie is […]

Read More