Blog “Wij willen de Omgevingswet”

In een recente raadsledenbijeenkomst over de Omgevingswet had ik een déjà vu.

Iemand vroeg: ”Gaan wij daar als raad over?” En iemand anders: “Kunnen wij niet beter wachten tot het college van B&W met een voorstel komt?” En tot slot concludeerde iemand: “Dat kunnen wij beter overlaten aan de nieuwe raad na 2018”. Waar had ik dat eerder gehoord? Oh, ja, bij de decentralisatie van de zorg.

Ook toen de vragen: wie, wat, wanneer? En ook toen waren er veel raden niet in positie, reageerden ze te laat, overzagen de raden de kluwen aan regionale samenwerkingsverbanden niet en kwam besluitvorming in de knel door een te krappe planning. Je zou denken dat we met zijn allen van deze ervaring hebben geleerd.

Smullen voor juristen
Het is een giga-operatie: alle wetten op het terrein van ruimtelijke ordening, verkeer, milieu en natuur, lucht en geluid worden gebundeld en vereenvoudigd. Tig wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur straks samengesmolten tot een. Smullen voor juristen, hoewel bij de invoering van de Omgevingswet het juridisch deel weliswaar complex, maar nog betrekkelijk overzichtelijk is. In 2019 moet het zover zijn en dat is nog heel ver weg. En wie weet hoe het in het Haagse gaat lopen, hoorde ik een raadslid zeggen.

Visie maken en uitdragen
Maar stel: de Omgevingswet was niet in de maak. ‘Ze’ hadden het daar in Den Haag niet bedacht? Zou je dan als raadslid zo’n wet niet willen of zelfs eisen? Dat er een samenhangend en integraal juridisch kader zou zijn? Dat inwoners en ondernemers zich niet van het ene loket naar het andere moeten slepen? Dat procedures en besluitvorming sneller en overzichtelijker zouden verlopen? Dat gemeenten en inwoners digitaal over dezelfde feitelijke informatie zouden beschikken? Dat samenwerking tussen gemeenten, Omgevingsdiensten, Waterschappen, Provincies en Rijk vanzelfsprekend zou zijn?

En dat de raad precies zou doen waar de raad voor is: een visie maken en uitdragen, het antwoord geven op de vraag in wat voor een dorp, stad(je) of omgeving willen wij wonen, welke leefkwaliteit willen wij en wat is deze ons waard? En last but not least: dat de raad dat zou doen samen met inwoners en ondernemers, in gesprek en in verbinding met de samenleving? Kwam de Omgevingswet er niet, dan zou de raad erom moeten vragen.

“Alles over de Omgevingswet”