Tag Archives: beeldvorming

Participatie als hels dilemma

Participatie is een belangrijk onderdeel binnen de Omgevingswet. En een van de meest ingewikkelde overigens ook. De gemeenteraad heeft als taak om het participatieproces te monitoren. En hoezeer de uitgangspunten misschien helder zijn, in de uitvoering en afweging komen de dilemma’s al gauw op het bordje van de raad. En wat te doen dan? Zoals […]

Read More

Duivels dilemma

Dat het lokaal poppodium uitgerekend op kerstavond een Xmas Metalnight programmeerde schoot een Christelijke fractie behoorlijk in het verkeerde keelgat. De pompeuze teksten in de promo met demonen, duivelse hekserij en sinistere thema’s lieten weinig aan de verbeelding over. Het eveneens ronkend persbericht dat de schriftelijke vragen van de fractie aankondigde, was doorspekt met afschuw […]

Read More

Wat is echt en wat nep? Over de authenticiteit van politici

Het gaat in de politiek minder om de inhoud en meer om de persoonlijke geloofwaardigheid. Door een diepgeworteld wantrouwen in politici is er grote behoefte aan mensen die wél te vertrouwen zijn. Politici moeten daarom hun kiezers zien te overtuigen van hun oprechtheid. Dit resulteert in gemaakte spontaniteit en berekenende eerlijkheid en ondergraaft juist het […]

Read More

Sociaal luisteren

De vacature bij een ministerie, waarin medewerkers werden gezocht om te achterhalen hoe burgers online praten over het ministerie, leidde tot Kamervragen. De Partij voor de Dieren vond het inzetten van ambtenaren bij online discussies een ongewenste inmenging in de persoonlijke levenssfeer, de vrijheid van meningsuiting en de meningsvorming van burgers. Om goed beleid te […]

Read More

Over de democratiserende kracht van social media

Gedurende het gesprek zoek ik wanhopig naar de crux: waarom zijn Chris Aalberts en David Kok het zo met elkaar oneens. Zij proberen, op mijn uitnodiging om een gesprek hierover, elkaar te overtuigen van de zin of onzin van het gebruik van social media door gemeenteraden. Dat lukte overigens niet. Elk voorbeeld dat op tafel […]

Read More