Omgevingswet

In opdracht van het Programma Invoering Omgevingswet van de VNG maak ik mij sterk voor de positie van raadsleden en griffiers. Die hele omgevingswet gaat namelijk veel veranderen in de relatie tussen samenleving en gemeente. Naast het wetgevingstraject en het digitaal stelsel gaat het om “anders werken”. De vraag is: “hoe dan?” Ik ben ervan overtuigd dat de wezensvragen voor raadsleden en griffiers dezelfde zijn als altijd: Wat is mijn rol? Wat moet/kan ik doen? Wat is mijn meerwaarde? In mijn artikelen en blogs kun je de zoektocht naar antwoorden meemaken en volgen.

“Alles over de Omgevingswet”