Open Data

Dat er heel erg veel informatie is, dat merkt iedereen. Ook gemeenten publiceren veel informatie op bijvoorbeeld hun website. In mijn tijd als griffier was ik dagelijks bezig om raadsinformatie voor het publiek te verzorgen. Ik heb het altijd zonde gevonden dat die informatie, hoe zeer ik ook mijn best deed, lastig terug te vinden en moeilijk toegankelijk was. Slecht voor de transparantie en de democratie. Informatie aanbieden als open data kan het verschil maken. Onder open data versta ik vrij beschikbare informatie. Ik vind het boeiend om mij te verdiepen in het onderwerp. Voor KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) hou ik mij bezig met de vraag wat er nodig is om door middel van pilots met een paar gemeenten uiteindelijk alle gemeenten te stimuleren om hun informatie vrij beschikbaar te geven. In mijn interviews en artikelen lees je wat er mogelijk is.

“Alles over Open Data”