Webinar Open Raadsinformatie

Open Raadsinformatie gaat over het vrijgeven van besluiten, agenda’s, moties, (video)notulen en stemuitslagen van gemeenteraad en Provinciale Staten. En dan gaat het bij het ontsluiten niet om het plaatsen van de stukken op de website, maar om herbruikbare open data. Op deze manier kunnen hergebruikers aan de slag met deze dataschat en nieuwe toepassingen maken die de lokale democratie versterken.

Sinds 2015 lopen er door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG ondersteunde projecten om raadsinformatie als open data vrij te geven. Het project is nu opgenomen in het Actieplan Open Overheid en de VNG Digitale Agenda 2020.

Hoog tijd voor een Webinar over Open Raadsinformatie, waar ook ruimte is voor alle vragen over Open Raadsinformatie. Aan bod komen onder andere:

  • Wat is open data?
  • Wat is Open Raadsinformatie?
  • Wat levert Open Raadsinformatie op?
  • Hoe geef je je eigen raadsinformatie vrij als open data?
  • Wat betekent Open Raadsinformatie voor het werk van de griffier?
  • Het Webinar Open Raadsinformatie 101 wordt georganiseerd door de Open State Foundation, een stichting die zich inzet voor digitale transparantie. Zij stimuleren het ontsluiten en hergebruik van open data.

Meer informatie op www.openstate.eu en www.openraadsinformatie.nl.

“Alles over Open Data”