Brave new world

Inspirerend zijn de sprekers op congressen en de schrijvers van publicaties die warme pleidooien houden voor vertrouwen, ruimte en nieuwe wegen. Structuren, systemen, regels, allemaal zo 2014! Het is nu het begin van iets nieuws. Raad, geef ruimte aan burgers die iets willen. Gemeente, geef vertrouwen aan ambtenaren om nieuwe wegen in te slaan. Grote lijnen, kaders, de stip aan de horizon, allemaal achterhaalde concepten. Wat wij vandaag verzinnen is morgen passé. Onder invloed van vooral nieuwe technologische ontwikkelingen zal er altijd meer mogelijk zijn, dan wij ook maar in de verste verte kunnen verzinnen. Wij sloffen achter onze eigen onmacht aan. Kijk naar je kinderen, hoe anders zij tegen zaken aankijken. Dus ga op zoek, wees nieuwsgierig, richt de blik naar buiten. Projecten met doelen en tijdlijnen? Niet meer doen. Processen, samen op weg, openstaan voor veranderingen, flexibel anticiperen. Niets is onmogelijk. Met lef kom je er. Ik wil wel schreeuwen: ja, dat wil ik ook! Ik voel de energie, als een apostel na Pinksteren, zo’n gevoel.
De volgende dag loop ik mijn kantoortje binnen, mijn werk, mijn functie, mijn omgeving, onveranderd. Mijn Griekse oma vertelde vroeger over de profeet Elias, een zeeman, die veel had meegemaakt tijdens zijn reizen en de zee vaarwel zei. Hij vertrok met een roeispaan over zijn schouder. Hij vroeg aan iedereen die hij tegenkwam: wat is dat? Goeie man, zeiden ze dan, een roeispaan, wat anders? Hij ging verder en verder, totdat er iemand was die zei: een houten plank, wat anders? Daar vestigde hij zich ver, heel ver weg van de zee. Ik moest aan dat verhaal denken, omdat ik eigenlijk beter weet wat ik niet wil (de zee), maar nog geen beeld heb van wat dan wel (waar de zee niet is). Had ik maar wat richting voor de ruimte, wat focus voor het vertrouwen. Ik zie het ook bij anderen om mij heen, ook raadsleden en ambtenaren. De wil is er om aan de sluiten bij de steeds veranderende samenleving en vaarwel te zeggen tegen regels en procedures. Maar hoe gaan wij die nieuwe andere manier vormgeven. Zeg, bestaan er ook kleine stapjes naar die brave new world van morgen?

About the Author: Pascale Georgopoulou

Hart voor de publieke zaak | Verbinden, Kennisdelen, Wereldverbeteren | GO&C | Verhalen & Haiku's | Sterke Raad | Griffiers | Omgevingswet | Thessaloniki