Dingen fixen

De vraag was: wanneer ben je effectief als raadslid? De groep bestond uit nieuwe raadsleden van allerlei politieke pluimage, leeftijd, geslacht, afkomst, gemeente, een zeer divers gezelschap. Toch waren ze eensgezind over de basisingrediënten van effectiviteit: dossierkennis en informatie. Ook focus, doelgerichtheid, zichtbaarheid, goede contacten, binding met de samenleving kwamen aan bod. Maar weten wat er speelt, weten wat wel of niet kan, weten wat de alternatieven zijn, weten wat anderen vinden of doen, weten, weten, weten, en dus lezen, lezen, lezen, daar ging het om! De centrale vraag bleek eigenlijk te zijn: hoe voorkom je dat je verzuipt in informatie?

 

Iemand zei stoer dat hij echt niet alles ging lezen. De rest keek verschrikt zijn kant op. “Durf jij dat?” vroeg een collega met grote ogen. In de fractie, vertelde iemand anders, hadden ze gezegd dat ze maar moest beginnen met lezen om ‘op vlieghoogte’ te komen, dus dat deed ze maar. “Mijn hemel, het zijn wel saaie stukken!” Iemand anders zei dat het vooral in het begin belangrijk is om alles te lezen, maar dat het in de loop van de tijd heus minder zou worden. “Dat hoop ik wel,” voegde hij eraan toe, “je weet nu niet waar je moet beginnen en waar je moet eindigen. En wat belangrijk is en wat niet, geen idee.” Ze deelden hun eerste frustraties met elkaar, lotgenoten, nieuwkomers, ‘groentjes’.

Waar willen deze raadsleden over vier jaar op terugkijken? Alle thema’s passeren de revue: onderwijs, zorg, duurzaamheid, veiligheid. Ze willen doelen bereiken, iets betekend hebben, mensen dichter bij de politiek brengen en/of de politiek dichter bij de mensen, het verschil maken, hun steentje bijdragen. Aan ambities geen gebrek. Als ze over hun dromen en doelen praten kijken ze stukken opgewekter dan daarnet.

Je moet wel weten waar je het over hebt, zegt iemand, maar effectief ben je als je dingen regelt, fixt. Soms in de raadzaal, soms daarbuiten via de wethouder of een ambtenaar of gewoon door de weg te wijzen aan degene die het nodig heeft. Soms voor de camera of op twitter, maar meestal stilletjes. Het gaat om het resultaat. “Misschien moeten we een beetje geduldig zijn en kan het niet vanaf de eerste weken”, concludeert een raadslid. “We hebben de tijd!”

About the Author: Pascale Georgopoulou

Hart voor de publieke zaak | Verbinden, Kennisdelen, Wereldverbeteren | GO&C | Verhalen & Haiku's | Sterke Raad | Griffiers | Omgevingswet | Thessaloniki