Niet om het resultaat, maar om de betrokkenheid

Bij de fusie van gemeenten houden dorpen en steden hun vertrouwde naam, de nieuwe gemeente moet al snel op zoek naar een nieuwe. Zo ook bijvoorbeeld bij de fusie in 2016 van de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum. De drie gemeenteraden hebben recent besloten dat iedereen mag meedenken over de naam. Alle ideeën komen op een longlist, een speciale commissie kiest er drie, de gemeenteraden maken vervolgens een eensluidende keuze.

Is dit nu de wisdom of the crowd? Komt er met de diversiteit aan meningen, ideeën en bijdragen iets bijzonders tot stand dat de mogelijkheden van individuen overtreft? Voor een succesvolle inzet van de wisdom of the crowd, is de theorie, is het van belang dat de afzonderlijke bijdragen op een correcte wijze worden verzameld en gewogen. Maar nog belangrijker is dat de crowd moet bestaan uit onafhankelijke leden die eigen autonome keuzes maken, gebaseerd op hun specifieke kennis en inzicht. Tegenstanders van deze systematiek vinden dat de crowd altijd voor een gemiddelde oplossing gaat en dat verrassende ideeën geen ruimte krijgen. Dat komt door groepsdenken en kuddegedrag. Verder is de vraag of in de netwerksamenleving, waarin iedereen op de een of andere manier ‘connected’ is en dus nauwelijks onafhankelijk, de wisdom of the crowd goed uit de verf komt. ‘Politieke’ peilingen en referenda zijn eigenlijk geen goede voorbeelden van de wisdom of the crowd. Inwoners zijn per definitie niet onafhankelijk.

Het aanboren van de wisdom of the crowd heeft echter ook symbolische waarde. Het gaat om het vertrouwen dat iedereen, of hij nu leek is of expert, waardevolle informatie en kennis heeft. Wij kunnen, door slimmer samen te werken en ieders inbreng goed te benutten, als samenleving sterker staan. In het voorbeeld van de Gooise gemeenten worden ideeën, beelden en kennis ‘afgetapt’ bij de inwoners, niet meer, maar beslist ook niet minder dan dat. Dat moet leiden tot een longlist. De overige stappen om de input te trechteren worden genomen door professionals, bestuurders en uiteindelijk de gemeenteraden, die de inwoners representeren. Dat er een eensluidend besluit moet komen is van belang voor de start en het draagvlak van de nieuwe gemeente. Niet het uiteindelijk resultaat staat centraal, maar de betrokkenheid. En dat is ook heel wijs! Wat de uitkomst straks is weet je nooit. Ik gok op: gemeente Naardermeer!

About the Author: Pascale Georgopoulou

Hart voor de publieke zaak | Verbinden, Kennisdelen, Wereldverbeteren | GO&C | Verhalen & Haiku's | Sterke Raad | Griffiers | Omgevingswet | Thessaloniki