Nooit te vroeg om te beginnen

Wanneer moet de gemeenteraad beginnen met de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet? Pascale Georgopoulou, oud-griffier, nu verbonden aan het Programma Invoering Omgevingswet van de VNG heeft de indruk dat raden afwachtend zijn en het onderwerp over de gemeenteraadsverkiezingen willen tillen. Niet verstandig, volgens haar.

Over je graf regeren, de kreet valt regelmatig in debatten in raadsvergaderingen. Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen pas over een jaar zijn, begint het graf-argument weer een ‘dingetje’ te worden. Heel dubbel zijn raden daarin. Aan de ene kant stellen ze de ene na de andere meerjarige visie, beleidsnota en begroting vast en zetten ze onmiskenbaar hun stempel op de toekomst. Graag ook, want daar is de raad voor, om het verschil te maken. Niemand haalt het in zijn hoofd om te zeggen: “Goh, laten wij de begroting 2018 maar overslaan, omdat er straks een nieuwe raad mogelijk andere keuzes gaat maken!”

Aan de andere kant is het niet ‘sjiek’ om op het laatste moment nog wat ingrijpende besluiten er doorheen te jassen als onvermijdelijke erfenis, waar de opvolgers straks niet omheen kunnen. Een werkwijze à la Tweede Kamer met het controversieel verklaren van onderwerpen voor de demissionair kabinet kennen wij lokaal niet. Ambtelijk weet men wel, ben je in december van dit jaar niet klaar met je voorstel of plan, dan loop je een vertraging op van een half jaar. In dat vacuüm van een paar maanden, grofweg van januari tot het reces, wordt het doorhakken van echte knopen uitgesteld. Het komt dus aan op goede planning.

De meeste raadsleden vinden dat de Omgevingswet van belang is voor de huidige gemeenteraad. Veel minder raadsleden vinden dat de huidige raad ook daadwerkelijk met de Omgevingswet aan de slag moet. Het graf-argument popt zachtjesaan meer op. Wat moet deze raad nog doen en wat laat hij over aan de volgende? Omdat de Omgevingswet in 2019 pas ingaat, denken veel raadsleden dat er nog alle tijd is.

Het is kostbare tijd. De raad kan deze benutten om alvast na te denken over het proces: hoe kom je tot de goede vragen, de goede onderwerpen en het goede gesprek met de samenleving? Denk alvast na over de hoe-vraag, hoe kom ik tot een omgevingsvisie, straks een belangrijk instrument in het kader van de nieuwe wet. Als het niet anders kan, zijn de keuzes die in de die visie worden gemaakt iets voor de nieuwe raad. Een harde deadline is er misschien niet, maar het maakt toch zeker wat uit of je een half jaar vertraging oploopt of, gerekend vanaf nu, anderhalf jaar? Het is tijd die je straks tekort komt. Het is, wil ik maar zeggen, nooit te vroeg om te beginnen.

 

About the Author: Pascale Georgopoulou

Hart voor de publieke zaak | Verbinden, Kennisdelen, Wereldverbeteren | GO&C | Verhalen & Haiku's | Sterke Raad | Griffiers | Omgevingswet | Thessaloniki