Op de zeepkist: inspreken voor beginners

Als raadslid, griffier en inwoner heb ik heel wat insprekers de revue zien passeren. Ze waren meestal gespannen, vaak verbeten, maar helaas zelden overtuigend. Deze vijf tips kunnen helpen effectiever in te spreken.

Inspreken in een commissie- of raadsvergadering is als het ware een uitwedstrijd. Je komt in een vreemde omgeving waar de regels en de mores van de ander dominant zijn. Er zijn insprekers die het vaker doen, haast kind aan huis zijn met hun bekende opvattingen. Maar de meeste insprekers doen dit niet dagelijks en zoeken zich een houding, willen hun verhaal kwijt, willen gehoord worden. Ze raken te vaak verstrikt in hun eigen gelijk.

Je hebt weinig tijd, slechts een paar minuten. Je hebt een hulpvraag, weet precies hoe het zit en wat je wilt. Maar je bent afhankelijk van de bereidheid van raadsleden om te luisteren en iets voor je te doen. Met deze vijf tips komt jouw betoog sterker over.

1. Maak het persoonlijk

Niet privé, want deze vergaderingen zijn openbaar en worden uitgezonden via internet en soms de lokale omroep. Dan wil je niet al te veel details kwijt over je woonsituatie, gezinssamenstelling en inkomen. Maar vertel wel een echt persoonlijk verhaal. Verschuil je niet achter de mensen in de straat, de buurt, of ‘iedereen’ die precies hetzelfde denkt als jij. Vertel waarom het voor jou van belang is, wat jou raakt, wat jouw kant van de zaak is. Geef een voorbeeld, illustreer een situatie. Mensen moeten zich kunnen verplaatsen in jouw verhaal.

2. Een zaak heeft meerdere kanten

Als jij er op een bepaalde manier naar kijkt, dan kijken anderen er misschien anders naar. Ook al ben je het daar dus niet mee eens, probeer je toch te verplaatsen in de ander. Schets de verschillende belangen, leg uit waar het, volgens jou, botst en schuurt, probeer er – ondanks alle emoties en jouw gelijk – bóven te gaan staan. Respect voor andere invalshoeken helpt ook respect te krijgen voor jouw verhaal.

3. Vertel wat je wilt

Geef aan wat je hoopt en wat je wilt bereiken met jouw bijdrage aan de besluitvorming. Wanneer ben je tevreden aan het eind van dit agendapunt? Torenhoge eisen, verwijten en dreigementen zullen afschrikken en de raadsleden van je vervreemden. Ben je wel tevreden te stellen? Ben je bereid te bewegen? Het helpt als je duidelijk bent over jouw verwachtingen. Het gaat om de match tussen hulp vragen en hulp bieden. Raadsleden zullen eerder geneigd zijn in actie te komen als ze begrijpen wát ze moeten doen. Je moet ze niet alleen overtuigen, maar vooral laten zien en voelen dat wat jij voor ogen hebt, haalbaar en behapbaar is.

4. Maak gebruik van beelden

Gebruik beelden of in elk geval één beeld. De meeste mensen zijn visueel ingesteld. Maak het niet te dol of dramatisch. Geen film, powerpoint of glossy flyers, geen tranentrekkers en superlatieven. Probeer de hele situatie in één beeld te vangen, een beeld dat raadsleden niet gauw zullen vergeten. Beelden verbinden bovendien.   

5: Wees positief

Dit klinkt als een onmogelijke opgave, want je bent niet voor niets aan het inspreken. Waarschijnlijk ben je er niet om je support te uiten of te vertellen hoe blij je bent met een plan of het beleid van de gemeente. Je hebt kritiek, vindt het plan ondoordacht of zelfs onzalig en beroerd. Dus hoe positief kun je zijn? Toch werkt positiviteit aanstekelijk! Kleed je verhaal daarom positief in. Probeer de raadsleden te verleiden je te willen helpen. Iedereen wil graag de held zijn in het leven van een ander.

About the Author: Pascale Georgopoulou

Hart voor de publieke zaak | Verbinden, Kennisdelen, Wereldverbeteren | GO&C | Verhalen & Haiku's | Sterke Raad | Griffiers | Omgevingswet | Thessaloniki