Vooral geen zorgen

De bijeenkomst was goed voorbereid en was informatief. De aanwezige raadsleden fronsten lichtelijk hun wenkbrauwen en knikten. Ze moesten nu echt aan de bak, zoveel was duidelijk. In hun “regeerperiode” ging het gebeuren, de inwerkingtreding van de Omgevingswet is in 2021. Volop kansen. Ze konden ze nog niet zo een-twee-drie benoemen, maar ze zagen aanknopingspunten. Ze zouden alle informatie en vraagstukken even laten bezinken, maar hier konden ze wel wat mee. Totdat de programmamanager zei: “Maakt u zich vooral geen zorgen!”

Maak u zich geen zorgen over de planning, zei de programmamanager. Er is een plan van aanpak en een routeplanner. De gemeente volgt deze. De raad hoeft zich er geen enkele zorg over te maken. Op 1 januari 2021 kunnen de vergunningen binnen een paar weken worden afgegeven. Conform (hij benadrukte het woord “cón-form”) de Omgevingswet. Maak u zich geen zorgen, zei hij stralend, over de informatievoorziening. Die was op orde. Alle verordeningen en beleidsplannen waren geïnventariseerd. Alles keurig op een rijtje. Ze zouden nog even checken of alles ook goed op de website stond. Maar dáár hoeft de raad zich al helemaal geen zorgen over te maken. En hoe de inwoners worden betrokken? Geen zorgen. Er was zelfs al een gesprek gepland met de dorps- en wijkraden. Participatie staat hoog in het vaandel, dat komt goed. Hij veegde met een zakdoek de zweetdruppeltjes van zijn voorhoofd. Maakt u zich vooral geen zorgen over de ICT binnen de gemeente, vervolgde hij. De beste mensen zijn daar bezig om de problemen op te lossen. Kortom: over de implementatie van de wet? Géén zorgen. Hij glimlachte, hij zag er een beetje bleekjes uit. De raadsleden waren plots heel stil.

Als je tegen iemand zegt dat hij niet aan een roze olifant moet denken, is dat juist het eerste waar hij aan denkt. Ons brein kent het woordje “niet” niet. Door een roze olifant te noemen gaan het brein deze direct visualiseren. Een ander voorbeeld is als de directeur in zijn speech benadrukt dat de tegenvallende resultaten van het bedrijf niet aan de verziekte cultuur liggen. Of een politicus die zegt dat zijn positie niet ter discussie staat. Ontkenningen werken averechts! Een hele grote roze olifant stapte rond in de raadzaal.

De programmamanager had eigenlijk een goed verhaal. Ze waren goed bezig daar in de gemeente, maar het was ook spannend. Er waren onduidelijkheden en puzzels. Niet erg, dat hoort erbij. Sterker nog: dat geldt voor de meeste gemeenten. De raad moet worden meegenomen in de terechte zorgen die er zijn. Door de poging de raad comfort te bieden, zelfs in slaap te sussen krijg je precies hetgeen je niet wil: zorgen, grote zorgen!

About the Author: Pascale Georgopoulou

Hart voor de publieke zaak | Verbinden, Kennisdelen, Wereldverbeteren | GO&C | Verhalen & Haiku's | Sterke Raad | Griffiers | Omgevingswet | Thessaloniki