Wat let je?

De bijeenkomst vond plaats in een zalencentrum, enorm scherm, banner met logo’s, cabaretopstelling, de eerste rij tafels leeg. Aan de orde de Omgevingswet, achtergronden, bedoeling, instrumenten, lastigheden. De raadsleden, armen over elkaar, beetje achterover leunend, een zweem weerstand, luisterden beleefd naar de sprekers, stelden hier en daar een vraag.

Tijdens de presentatie ging het over de instrumenten van de wet, visie, plan, de samenhang, bevoegdheden. Bij het stukje over vergunningverlening van 26 naar 8 weken en over het belang om niet alleen een slim gestroomlijnd proces te hebben, maar ook een goed opgezet vooroverleg, kwam de vraag: “Maar daar is de Omgevingswet toch niet voor nodig?” Dat klopt, het is ook nu mogelijk om kritisch te kijken naar vergunningverlening, om de stappen zo snel mogelijk te zetten, om eventueel te dereguleren. Dat helpt om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te versnellen en te verbeteren. Er zijn al gemeenten die daar een prioriteit van hebben gemaakt en de doorlooptijd aanzienlijk hebben verkort. En voor nieuwe, complexe initiatieven worden nu ook al accountmanagers, vergunningenregisseurs of initiatievenmakelaars ingezet.

Bij het stukje over participatie ging het over hoe belangrijk het is om de samenleving en maatschappelijke partners zowel bij beleid als bij initiatieven te betrekken. Bij de omgevingsvisie bijvoorbeeld om samen te bedenken hoe de gemeente er over dertig jaar uitziet, wat de identiteit is en welke lokale puzzels moeten worden opgelost. En dat ook de bedenker van een plan zelf aan de bak mag om met zijn buren te praten. “Maar daar is de Omgevingswet toch niet voor nodig?” Beslist. Participatie wordt in veel gemeenten erg belangrijk gevonden en er zijn aanpakken die beproefd zijn en worden ingezet. Er wordt ook gemonitord hoe het loopt, wat beter kan wordt verbeterd, en ook houding en gedrag (ambtelijk, bestuurlijk en politiek) zijn open en welwillend. Doe u dat in uw gemeente ook? “Nee, dat niet”.

Doe u dat in uw gemeente ook? Nee, dat niet.

En toen het ging over het DSO, over bestuurlijke afwegingsruimte en over integraal werken kwam telkens de vraag: “Maar daar is de Omgevingswet toch niet voor nodig?” Het antwoord is hetzelfde. Je kunt nu ook beter, slimmer en sneller gaan werken. Je kunt nu ook werken aan betere dienstverlening, meer betrokkenheid, goede afwegingen. Je hoeft niet te wachten op een wet uit Den Haag om gewoon je werk te doen. Dus wat let je? Doe het dan!

About the Author: Pascale Georgopoulou

Hart voor de publieke zaak | Verbinden, Kennisdelen, Wereldverbeteren | GO&C | Verhalen & Haiku's | Sterke Raad | Griffiers | Omgevingswet | Thessaloniki