Woordvoerder Omgevingswet?

Een paar zaterdagen achter elkaar mocht ik van Rotterdam tot Venlo en van Groningen tot Apeldoorn raadsleden en aspirant-raadsleden vertellen over de Omgevingswet. Toegegeven de workshops debatteren en gebruik van sociale media trokken meer deelnemers, maar de belangstelling voor een beetje inhoud was ook prima.

Mijn bedoeling was om, naast het overdragen van kennis en enthousiasme, te zorgen dat deze toekomstige volksvertegenwoordigers straks allemaal woordvoerder Omgevingswet willen worden. Want, zeg nou eerlijk, wie wil dat nou niet, het is een van de belangrijkste dossiers in de komende raadsperiode.
Dus ik vertelde iets over de doelen en de instrumenten van de wet, over participatie, “ja, mits” en de rol van de raad. En toen kwam ik met mijn eigen verhaal in de knoop. Want hoezo woordvoerder Omgevingswet? Het is de taak van de raad toch niet om een wet in te voeren? Wel om na te denken wat deze wijziging voor de raad betekent en welke kansen er zijn om de eigen agenda te versterken en vorm te geven. De veranderingen kunnen groot zijn of klein, afhankelijk van de ambitie om er iets van te maken. De wet, die komt er, je hoeft er als raad niet per se wat van te maken. Waar gaat een woordvoerder Omgevingswet dan over, over proces, inhoud, cultuur, ambities, alles, niets? Woordvoerder ruimtelijke ordening en wonen dan? Waar blijft in dat geval de integraliteit? Denk aan al die andere thema’s, zoals duurzaamheid en milieu en gezondheid. En, je zou vooral willen dat raadsleden die van nature gruwen van bestemmingsplannen en van “verklaringen van geen bedenkingen” zich ook meer bij het dossier betrokken voelen. Dus dat niet alleen de r.o.-ers, maar ook de sociaal/zorg-types zich willen laten horen. Een woordvoerder leefomgeving als laatste poging? Welnee, wat is dát nou weer? Het kan gaan over alles. En wat doen de overige raadsleden dan? Die zijn dan wat, woordvoerder “mensen”? Alsof mensen niet in een leefomgeving wonen, werken en naar school gaan, en niet in een leefomgeving ondernemen, recreëren en sporten.

Die klassieke verdeling in veel gemeenten van ruimte/wonen- sociaal/zorg-bestuur/financiën gaat het de komende jaren niet worden. De labeltjes passen niet meer. Maar wat dan wel? Gaan raadsleden straks meer gebiedsgericht overleggen en vergaderen? Een wijk- of planwoordvoerder per fractie? Of per overkoepelend thema, bijvoorbeeld wonen, ondernemen en zorg? Ik weet het ook niet, hoor. De meest interessante portefeuille voor raadsleden lijkt straks de portefeuille “verbinden”. Wie kiest die?

About the Author: Pascale Georgopoulou

Hart voor de publieke zaak | Verbinden, Kennisdelen, Wereldverbeteren | GO&C | Verhalen & Haiku's | Sterke Raad | Griffiers | Omgevingswet | Thessaloniki