Ingewerkt

Er zijn er die drie volle dagen én avonden aan de slag gaan, anderen zelfs een week, anderen kiezen voor één avond per week, gedurende een paar maanden. Meteen vanaf de eerste week na de verkiezingen of pas na de collegevorming, soms in toenemende of juist afnemende mate van intensiteit. Stedelijke vergaderzaal, hotel aan zee, buurtcentrum, met de fiets of bus langs gemeentelijke highlights, zelfs vergaderen op een boot, de variatie is groot. Het programma kan thematisch en inhoudelijk zijn, gericht op vaardigheden en altijd staat kennismaking centraal. Griffiers beginnen al een half jaar of langer voor de verkiezingen met het plannen en organiseren van het inwerkprogramma en maken afspraken over deelname van de hele raad. Ja, echt, iedereen moet er zijn, data staan alvast in de agenda of je uiteindelijk in de raad komt of niet. Ook demissionaire wethouders die (weer) raadslid zijn, moeten mee.

Of er inhoudelijk veel beklijft van het inwerken is de vraag. Nieuwgekozen raadsleden, met name de nieuwkomers, worden ondergedompeld in een brij van kennis, feiten en informatie. Ze zuigen alles, althans zoveel mogelijk, op en hopen dat op een gegeven moment de puzzelstukjes op hun plek vallen. Hoe alles met alles samenhangt blijft in het begin onduidelijk. Je leert nog het meest door het in de praktijk te doen. Iemand kan zeven keer uitleggen wat het verschil is tussen een motie en een amendement of wat reserves in de programmabegroting zijn, je ziet het pas –Cruijffiaans– als het doorhebt.

Een inwerkprogramma is pas onvergetelijk mits met overnachting, drank en een pubquiz! Teambuilding dus, want de raad is ook een team dat aan de slag gaat voor de gemeenschap. Je leert elkaar echt goed kennen door een tijdje met elkaar op te trekken, door samen te lachen, persoonlijke verhalen te delen en door samen te eten en te drinken. Liefde gaat, ook in de politiek, door de maag. Het is een investering, zowel in tijd als in geld. Dat weerhoudt raden en griffiers om zover te gaan. Aan de andere kant zullen raadsleden ook jaren later met plezier terugkijken op een raadsuitje, maar zullen ze zich, laten we eerlijk zijn, van een inwerkavond over gemeentelijke financiën minder herinneren.
Recent mocht ik een raad begeleiden. Alles kwam aan de orde in het inwerkprogramma: kennismaking, integriteit, prioriteiten voor de komende jaren, debatvaardigheden en een informeel avonddeel met inderdaad een pubquiz. Een van de vragen van de pubquiz was om zoveel mogelijk namen van de partners van de raadsleden te noemen. Ik moest haast een traantje wegpinken. Ze kenden ze bijna allemaal. Als je ook persoonlijk zoveel belangstelling toont voor elkaar, dan komt het, ondanks alle inhoudelijke verschillen, helemaal goed met zo’n team!

About the Author: Pascale Georgopoulou

Hart voor de publieke zaak | Verbinden, Kennisdelen, Wereldverbeteren | GO&C | Verhalen & Haiku's | Sterke Raad | Griffiers | Omgevingswet | Thessaloniki